0916777171

Giấy decal in mã vạch

Giấy decal in mã vạch (decal thường)

- Khổ giấy: 110mm (hoặc khổ giấy yêu cầu)

- Chiều dài cuộn: 50m, 100m, 150m.

- Kích thước tem: 35x22mm, 4x6 inch, 4x3 inch,... (hoặc kích thước yêu cầu)