0916777171

Bixolon

Là dòng sản phẩm hoàn hảo dành cho doanh nghiệp với 
tốc độ in cực nhanh, chạy cực bền