0916777171

Máy In Mã Vạch

Honeywell đã chính thức giới thiệu dòng sản phẩm máy in mã vạch PC42T. VỚI GIÁ THÀNH ĐÁNH BẠI CÁC SẢN PHẨM TỪ TAIWAN – CHINA ,  NHƯNG VỚI CHẤT LƯỢNG MỸ, GIÁ VIỆT NAM !